โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/41fM4zykp481xUgQ8 https://forms.gle/41fM4zykp481xUgQ8 หรือ ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด