สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2501 3142 ต่อ 111 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ