คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2565

 1. เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด ศูนย์วิจัยทางคลินิก
  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท และ เงินพอก ตำแหน่ง ที่หายาก เดือนละ 750 บาท
 3. แพทย์แผนไทย (ผู้ช่วยสอน) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 4. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด งานพัฒนาคุณภาพ
  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท
 6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท
 7. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (คุณวุฒิเทียบเท่า ปวช.) /อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท (คุณวุฒิเทียบเท่า ปวส.)
 8. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์คูคต
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/cx4yz9G1FTkx4KM87 หรือสแกน QR Code ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.