กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

*ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ditp.go.th (ข่าวสารจากกรม » ข่าวรับสมัครงาน) และ ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานแผนอำนวยการและยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (บางกระสอ) ชั้น 8 อาคารริมถนน
*รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th
*สอบข้อเขียน / สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น.
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2507 8407, 0 2507 8403