สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com