กรมอนามัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมอนาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565
สถานที่รับสมัคร กลุ่มอำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 3 สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2590 4456, 0 2590 4408 คุณชำนาญ/คุณอมราพร)