เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
*ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00- 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)
*ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยงาน สำนักปลัดเทศบาล ห้อง 305 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (โปรดแต่งกาย ชุดสุภาพ)
*สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2157-5620 ถึง 4 ต่อ 202