โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข 0 5471 9613 – 5 ต่อ 2203, 2282