เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครฯ พร้อม หลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054 -710234 ต่อ 222