สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)