โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ