เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075 – 450564 หรือในเว็บไซต์ของเทศบาล http://www.posadet.go.th