เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ