โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ ติดต่อสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุ่ม บริหารงานบุคคล)