มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 31 อัตรา

*ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย hr@mbu.ac.th
*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยจะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น.