ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.