สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เลขที่ ข1 306/2 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ