คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำระค่าสมัครตามคิวอาร์โค็ด (QR Code) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะถือวันชำระเงินค่าสมัครเป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครให้มหาวิทยาลัยตามที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4371-2832