โรงพยาบาลแกดำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแกดำ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ