ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เลขที่ 279 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร