เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง 28 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (ลิงก์สมัครด้านล่าง)
ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2565

  1. ตำแหน่ง คนงานสารบรรณ https://shorturl.asia/woSPbhttps://shorturl.asia/woSPb
  2. ตำแหน่ง คนงานทะเบียนราษฎร https://shorturl.asia/WEFFRhttps://shorturl.asia/WEFFR
  3. ตำแหน่ง คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ https://shorturl.asia/5Yp0whttps://shorturl.asia/5Yp0w
  4. ตำแหน่งคนงานประชาสัมพันธ์ https://shorturl.asia/sgmjYhttps://shorturl.asia/sgmjY
  5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ https://shorturl.asia/2HkzDhttps://shorturl.asia/2HkzD
  6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ https://shorturl.asia/NXEm5https://shorturl.asia/NXEm5
  7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ https://shorturl.asia/jwFebhttps://shorturl.asia/jwFeb
  8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู https://shorturl.asia/BWkwZ https://shorturl.asia/BWkwZ
  9. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา https://shorturl.asia/9oOnlhttps://shorturl.asia/9oOnl