ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 2 อัตรา

กำหนดวัน/เวลาที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุตราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง