โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง 52 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารประสิทธิ์พัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 08.30-15.30น.