วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราช เวลา 08.30 – 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 – 237757