สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 084 – 557 – 4059 หรือ 086 – 455 – 6341