โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4 โรงพยาบาลชุมแพ