โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สมัครดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น (www.kkh.go.th) ยื่นใบสมัครผ่านอีเมล์ a.sirikanerat@cpird.in.th
*ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 1603