สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครุบุคคลเข้ารับราชการ 99 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://hris.parliament.go.th/job/