สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 6 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5551 8100 ต่อ 202, 207
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์ม ที่แนบท้ายประกาศนี้ และเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมก่อนการยื่นในสมัครตามวัน เวลาที่กำหนด