โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 035-494715