โรงพยาบาลหนองสองห้อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ