สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 5-6 และ 9-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)