กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและแบบประเมินประวัติและประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.pknpeo.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 150/2 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์