โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ