สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)