มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย http://personnel.mju.ac.th โดยพิมพ์คำว่า “ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” ในช่องค้นหา พร้อมสมัครได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
*ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ