คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ผู้สนใจสมัคร ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ Email address : med.training@cmu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล งานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 1 ตึกบุญสม มาร์ติน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565