วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 30 บาท