สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 85 อัตรา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. นักกายภาพบําบัด 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
 2. นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
 3. พยาบาลวิชาชีพ 27 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
 4. นักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
 5. นักวิชาการสาธารณสุข 21 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท- 11,500 บาท
 7. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท- 11,500 บาท
 8. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ค่าจ้าง 9,400 บาท- 11,500 บาท
 9. พนักงานขับรถยนต์ 9 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท- 11,500 บาท
 10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท- 11,500 บาท
 11. พนักงานบริการ 6 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท- 11,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 – 4 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://chiangmaihealth.thaijobjob.com/