สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ระหว่างวันที่ 7-15 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยใช้นาฬิกาของหน่วยงานรับสมัคร และสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.ccs2.go.th