แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง หลายอัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครการสอบคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหาร แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
*ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ