สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราหรือทาง http://ccs.nfe.go.th การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภาคเช้า 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ตามเวลาของหน่วยงานราชการที่รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)