โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลพุทธโสธร
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึง 4 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ