สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครจ้างเหมาบุคคลทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ (แผนกธุรการและพัสดุ)
*ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ