พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 รับสมัครอาสาสมัคร 7 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)