มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 48 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2565
ขั้นตอนการสมัคร
(1) เปิดเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://jobs.nmu.ac.th/ เลือกตำแหน่ง ที่เปิดสอบตามประกาศนี้ คลิกอ่านรายละเอียดงาน อ่านประกาศ และมาตรฐานประจำตำแหน่งให้ครบถ้วน
(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แนบไฟล์เอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ