สำนักงานเขตสาทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา

สำนักงานเขตสาทร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 10 อัตรา
  1.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 22 อัตรา
  1.3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
  1.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
  1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร