สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 81 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร