สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล 4737 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
*ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ