โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี
*ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ